AMB EL SUPORT DE:Servei recollida vehicles

El mes de juny de 2007 es va iniciar el servei de recollida i desballestament de vehicles abandonats i/o fora d’ús als municipis de la comarca, prèvia delegació de competències per part dels ajuntaments a favor del Consell Comarcal. 


Durant l’any 2015 s’han registrat 3 sol·licituds de recollida de vehicles abandonats i/o fora d’ús a tota la comarca. L’estat de tramitació a 31 de desembre de 2015 ha estat el següent:

                     

 
2012
2013
2014
2015
Veh. retirats

9

7

0

3

Veh.  desballestats
12
3
0
3
 

La gestió del servei, consisteix amb la retirada del vehicle de la via pública prèvia denuncia per part de l’ajuntament i custodiats fins l’exhauriment del procediment administratiu, el qual ha de concloure amb el seu desballestament i descontaminació, o amb la recuperació dels vehicles per part dels propietaris.

 

Per sol·licitar el servei de renúncia com a propietari del vehicle, prem aquí.

Per sol·licitar aquest servei (exclusiu ajuntaments), prem aquí.