AMB EL SUPORT DE:Òrgans de govern

 

Per tal de gestionar el servei de medi ambient el Consell Comarcal va aprovar en el Ple del dia 25 de setembre de 2003 la constitució de l’Organisme de gestió i control del servei de residus municipals de la Conca de Barberà. Per tal de regular aquest organisme, es van redactar unes normes reguladores les quals estableixen, entre d’altres, les seves funcions:

 


1) Recollida i transport dels residus municipals ordinaris de tots els ajuntaments de la comarca que tinguin delegades a favor del Consell Comarcal les competències municipals en matèria de gestió de residus.
2) Tractament dels residus municipals ordinaris en plantes autoritzades per la Junta de Residus.
3) Gestió i control de les instal·lacions de tractament de residus municipals a la comarca.
4) Gestió i control de les instal.lacions de tractament d’aigües residuals.
5) Gestió i control de les deixalleries comarcals i els serveis mòbils.
6) Educació i sensibilització ambiental en l’àmbit comarcal.
7) Control d’altres activitats relacionades amb la gestió de residus de qualsevol naturalesa i gestió mediambiental.

 

Les normes reguladores també preveuen l'òrgan de govern i que és el Consell d’Administració.Actualment, els membres del Consell d’Administració són:

 

 

 
Nom Càrrec
Sr. Josep Pijoan Farré President
Sr. Joan Amigó Morató Vicepresident
Sr. Josep Amill Canela Conseller Comarcal de Medi Ambient
Sr. Enric París Daran
Conseller Comarcal
Sr. Joan Casellas Carbó Ajuntament de Montblanc
Sr. Antonio Vendrell Guasch Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Sra. M. Carme Casas Enrich Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Sr. Magí Baltà Ventura Ajuntament de Blancafort
Sra. Josep M. Esqué Palau Ajuntament de 501 a 2.000 hab.
Sr. Sergi Andreu Dalmau
Ajuntament de 251 a 500 hab.
Sr. Artur Miró Palau
Ajuntament de menys de 250 hab.
Sr. Anton Anglès Rosich
Representant de CiU
Sr. Marc Roca Banet
Representant d'ERC-AM
Sr. Martí Mateu Maria
Representant de FIC
Sr. Anton Mateu Miret
Representant de PSC-PM