AMB EL SUPORT DE:Objectius anuals

Els objectius que s’han plantejat per a l’any 2016 són els següents:


Servei de recollida de RSU

Ampliar el servei de neteja a tots els municipis que ho sol·licitin

Reduir un 1% la producció de rebuig

Incrementar un 1% la recollida selectiva de residus municipals

Reduir en un 1% global els impropis de la FORM i dels envasos

Augment en un 2% dels residus globals gestionats a les deixalleries de la comarca

Execució del Pla anual d’activitats d’educació ambiental

Tractament de residus municipals

Millora en l’aspiració del grup contraincendis

Reduir els lixiviats del dipòsit controlat

Gestió dels sistemes de sanejament d’aigües residuals

 

Assolir la correcta concentració del reactor biològic per assegurar la qualitat de l’aigua de l’EDAR de Sta. Coloma de Queralt

Detectar els punts d’infiltració d’aigües blanques amb destí a l’EDAR de l’Espluga de Francolí

Augmentar el rendiment del reactor biològic núm. 1 de l’EDAR de Montblanc per optimitzar el consum energètic

Controlar i inspeccionar 24 establiments