Portada > quisom > Creació i objectius > Creació i Objectius

AMB EL SUPORT DE:Creació i Objectius

El Consell Comarcal va iniciar el servei de recollida selectiva l’any 1992 amb la implantació de la recollida selectiva de vidre a tots els municipis de la comarca. A partir de l’any 1994 es va posar en marxa la recollida selectiva de paper i cartró igualment a tota la comarca i ja durant l’any 1996 el Consell Comarcal va assumir les competències íntegres delegades per part dels 22 ajuntaments de la comarca en matèria de gestió dels residus municipals, les quals implicaven la recollida integral del rebuig, la matèria orgànica, el vidre, el paper i cartró i les llaunes i envasos.Actualment el servei de medi ambient desenvolupa les següents tasques:1. Recollida, transport i tractament dels residus municipals: rebuig, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i llaunes i envasos.
2. Gestió del Centre comarcal de tractament de residus municipals: el dipòsit controlat, la planta de compostatge i el dipòsit de vehicles abandonats.
3. Gestió de les deixalleries fixes ubicades a Montblanc, l’Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Sarral i Vimbodí i Poblet.
4. Gestió dels serveis mòbils: deixalleria mòbil, caixa de voluminosos i recicla mòbil.
5. Servei de recollida de residus especials en perruqueries.
6. Servei de recollida de vehicles abandonats i/o fora d’ús.
7. Gestió dels sistemes de sanejament en alta de la comarca: EDAR de Montblanc, EDAR de l’Espluga de Francolí-col·lector de Vimbodí i Poblet i EDAR de Sta. Coloma de Queralt.
8. Gestió del servei d’inspecció i control de les activitats i establiments que aboquen als diversos sistemes de sanejament.
9. Servei d’educació ambiental: organització d’activitats d’educació ambiental adreçades als centres educatius, als ciutadans i a les empreses de la comarca. 

  

 

 

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 

 

 1) Millorar la gestió de les competències delegades per la resta d’administracions públiques. Apropar el màxim de serveis possibles als ciutadans.

2) Orientar els serveis d'atenció a les persones cap a les seves necessitats i preferències.

3) Impulsar i executar les infrastructures necessàries per a la comarca en l’àmbit de la recollida i tractament dels residus municipals i de la gestió de l’aigua.

4) Seguiment de les inversions de la resta d’administracions, en especials aquelles relacionades amb la millora de les infraestructures i el seu impacte en el territori.

5) Continuar la implantació a la corporació d’un sistema orientat a la gestió de resultats, a l’eficiència i a la innovació. Difondre les activitats i serveis a la població de la comarca.

6) Desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental en tots els àmbits de l’organització i en les accions que es duen a terme per realitzar les activitats i serveis garantint el compliment dels objectius ambientals. 

 

 

Edifici seu Consell Comarcal de la Conca de Barberà