AMB EL SUPORT DE:Centre de tractament de residus

El Centre comarcal de tractament de residus municipals de la Conca de Barberà disposa de dues instal·lacions principals: un dipòsit controlat o abocador, per al tractament de la fracció resta de les nostres escombraries, i una planta de compostatge, per a la transformació de la matèria orgànica recollida amb compost orgànic.


          

El Centre disposa d’altres instal·lacions auxil·liars:

. Una aula d’educació ambiental

. Un magatzem-taller 

. Una planta per al tractament dels lixiviats que es generen al dipòsit controlat.

 

CTRCB


Mapa localització