Portada > gestioresidus > Residus de la construcció > Residus de la construcció

AMB EL SUPORT DE:Residus de la construcció

La Conca de Barberà disposa de dues instal·lacions pel tractament dels residus procedents de la construcció: la planta de transferència ubicada al Centre Comarcal de Tractament de Residus Municipals i un diposit controlat al municipi de Pontils.

 

Consulta aquí el text de l'ordenança

 

TARIFES VIGENTS PER A L’ENTRADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ A LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

 
Terra
8,5 €/tona

Runa neta

11,5 €/tona

Runa bruta

22,5 €/tona
 

TARIFES VIGENTS PER A L’ENTRADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AL DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTILS

 
Terra
3 €/tona

Runa neta

6 €/tona

Runa bruta

17 €/tona
 

A aquests preus s'hi ha d’afegir l’IVA vigent i 3€ de cànon d'acord amb la normativa vigent.