AMB EL SUPORT DE:Producció de residus

INFORME DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS DE L'ANUALITAT 2014

Durant l’any 2015 es van recollir 8.117,848 tones de residus municipals a la Conca de Barberà procedents de la recollida selectiva de residus municipals, i 2.267,919 tones de residus procedents de deixalleries comarcals. Si comparem aquesta xifra amb els quilograms recollits durant el mateix període de temps durant l’any 2013, veurem que es va produir un increment del 1,70% en la producció total recollides en àrees d’aportació, així com, també trobem un increment del rebuig del 5,99%.

 

Per consultar l'informe de producció de residus anual 2015, prem aquí.