Recollida residus municipals

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en data 8 de juliol de 1996, va signar un conveni amb els 22 ajuntaments de la comarca en el qual es delegaven les competències municipals en matèria de residus sòlids urbans. Posteriorment, el 13 d’octubre de 1998, es va aprovar definitivament el Programa de Gestió de RSU per part del Consell Comarcal i els 22 ajuntaments de la comarca. Aquest programa preveu la gestió íntegra dels residus a tota la comarca (recollida de residus, tractament, construcció i gestió d’instal·lacions i activitats d’educació i sensibilització ambiental).


El Consell Comarcal de la Conca de Barberà es l'ens que s'encarrega de la gestió dels residus municipals de la comarca.

 

 

 


Actualment es realitza la recollida, el transport i el tractament de brossa ordinària, de la matèria orgànica, del vidre, del paper i cartró i de les llaunes, brics i envasos a tots els municipis de la Conca de Barberà. També es realitza un servei de recollida de cartró comercial porta a porta, i un servei de residus especials a establiments a tots els municipis de la comarca.

 

 

Nau - magatzem servei recollida

 

 

 

Tots els vehicles destinats a realitzar el servei de recollida de residus municipals disposen de sistema d’identificació i pesada de la xarxa de contenidors. Aquesta instal·lació en tota la flota de vehicles del servei la realitzat l’empresa Distromel SA.  Aquest programa permet visualitzar sobre un fons cartogràfic, totes les evolucions i les dades associades dels vehicles i contenidors de la comarca, i permet a més la gestió de les flotes de vehicles, constituint així una valiosa eina de gestió de l'espai comarcal.

 

 

 

 Imatge de consulta de dades del servei comarcal de recollida de residus