AMB EL SUPORT DE:Planta compostatge

La planta de compostatge té una capacitat per a tractar 7.000 tones de matèria orgànica a l’any i el tipus de tractament que es duu a terme es mitjançant piles voltejades.


Qué és la matèria orgànica?

  • - Restes de fruita i verdura
  • - Restes de carn i peix
  • - Paper de cuina i tovallons bruts, taps de suro i marro de cafè
  • - Closques d’ou, fruita seca i d’altre
  • - Les restes vegetals o de poda en petites quantitat

                           

Cadascú ha de separar correctament la fracció orgànica de la resta de la brossa, una bona separació en origen és la clau per a una bona qualitat del compost final. És important fer la recollida de la matèria orgànica amb bosses compostables i dipositar-ho als contenidors de color marró que hi han als carrers del nostres municipis.

 

El procés de compostatge


- Pretractament: Primerament es verifica que no entrin materials inadequats i, en cas de que n’hi hagin, es descarten. Seguidament, la fracció orgànica es barreja amb restes vegetals per donar-li porositat.

- Compostatge: La barreja de fracció orgànica i restes vegetals es disposa en forma de piles i segons les necessitats, es volteja i es rega. A les dues setmanes de procés s’efectua una eficient extracció d’impureses. El procés de compostatge sol durar entre 12 i 14 setmanes. Gràcies a l’acció de microorganismes i a unes condicions d’humitat i d’aeració suficientment controlades, aquest material es va transformant progressivament en un producte semblant a l’humus. Per tal de garantir unes òptimes condicions de procés, es procedeix a efectuar el volteig i reg de les piles, quan és necessari.

- Posttractament: A través d'un sedàs rotatiu, d’una taula densimètrica i d’un sistema d’aspiració de plàstics, s’eliminen impureses, es recupera una bona part dels residus vegetals utilitzats i finalment s’obté compost de qualitat. La fracció orgànica que es tracta a la planta de compostatge del Centre de residus municipals de la Conca de Barberà segueix un procés de compostatge que consisteix en la transformació de la matèria orgànica en adob o compost. Aquest proces consisteix en:


 

 

 

planta compostatge

 

 

 

Aquest compost obtingut a la planta de compostatge s’analitza cada tres mesos, fent-li anàlisis completes de Nitrogen, fòsfor i potassi, diferenciant la part de matèria seca del compost, el nitrogen orgànic, nitrogen amoniacal, el fòsfor i la potassa, a més de mesurar del nivell de metalls pesants del compost, per tal que aquest metalls pesants no excedeixin el límit que les plantes els permet absorbir.
           

Aproximadament, de cada 100 Kg de fracció orgànica s'obtindran 25 Kg de compost