AMB EL SUPORT DE:Dipòsit controlat

El dipòsit controlat del Centre de residus és la instal·lació on es gestiona la fracció resta, és a dir, aquells residus que dispositem als contenidors verds dels nostres carrers i que no hem separat selectivament.

El vas del dipòsit té una capacitat de 59.609 m3 i es va posar en funcionament el mes de desembre de 2003. En un principi, la capacitat de l’abocador estava calculada per a una vida de 5 anys i mig. El fet de disminuir la generació de fracció resta a les nostres llars i fer la recollida selectiva de matèria orgànica, vidre, paper i cartró i llaunes i envasos, va allargar la utilització del dipòsit fins al 2012, moment en que va entrar en funcionament la primera fase de l'ampliació actual que preveu una vida útil de 5 anys més.