AMB EL SUPORT DE:



Ciutadans

 

En aquest apartat s'enumeren una sèrie d'activitats, encarades al ciutadà, que el Servei de Medi Ambient va posar en marxa l'any 2011. Entre d'altres hi trobem les diferents campanyes que es duen a terme, com per exemple, la d'informació sobre la matèria orgànica o les que versen la conscienciació ambiental.

 

La principal finalitat d'aquestes activitats és crear consciència de la importància de dur a terme una correcta gestió dels residus en tots els ciutadans de la nostra comarca.

 

 

Activitats


- Campanya informativa sobre la matèria orgànica. Consisteix en repartir un paquet de bosses compostables per habitatge, acompanyades d’un díptic amb informació sobre el reciclatge de la matèria orgànica.

 

- Setmana del Medi Ambient. Té con a principal objectiu divulgar els nombrosos valors naturals de la Conca de Barberà per millorar el respecte cap el medi i el nostre territori.

 

- Campanya als mitjans de comunicació comarcals sobre la gestió de residus. Notes de premsa on es comunica als ciutadans de la comarca les diferents accions que es promouen des del Servei de Medi Ambient, i cunyes de radiofòniques per tal de fer consciència.

 

- Campanya de sensibilització a grans productors. Es fan visites als bars i restaurants de la comarca per avaluar el grau amb el que es practica la recollida selectiva. Es consciencia els propietaris de la importància d'aquesta activitat.

 

- Material de conscienciació per a la recollida selectiva de paper i cartró i edició de material per al foment de la recollida selectiva de llaunes i envasos .


- Donació de kits de bosses selectives, cubells de matèria orgànica, embuts d'oli a tots aquells que ho sol·licitin al Servei de Medi Ambient.



 

 

SI ESTEU INTERESSATS EN REALITZAR ALGUNA ACTIVITAT:

          

- SESSIONS INFORMATIVES

- VISITES A INSTAL·LACIONS

- ALTRES RECURSOS

 

Trobareu els models de sol·licitud a l'apartat Què ha de fer el ciutadà si vol..., a la zona Educació ambiental.  També us podeu informar al telf. 977.86.12.32.