AMB EL SUPORT DE:EDAR Senan

 

Dades generals
Administració actuant
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
 
Empresa explotadora
UTE Conca de Barberà
Any posada en funcionament
2009
Any ampliació
-
 
Conca
Francolí
Punt d’abocament
Llera
Municipis assistits
Senan
Població sanejada
57 hab
Km col·lectors
1
Nombre d’emissaris
0
Nombre de bombaments
0
Km emissaris
0
Dades de disseny
Tipus de tractament
          Biològic
Cabal disseny (m3/dia)
23
Població equivalent disseny
150
MES disseny (mg/l)
600
BDO5 disseny (mg/l)
400
N disseny (mg/l)
-
P disseny (mg/l)
-