AMB EL SUPORT DE:Abocament en camió cisterna a EDAR

Per tal de realitzar un abocament d'aquest tipus, cal adjuntar el model de sol·licitud d’autorització d’abocament amb camió cisterna, que trobareu aquí.